home-project-highlight.png  
 

二月份月會 - 如何找回我的激情 (29/2)(星期六)

 維多利亞青年商會- 董事局就職晚會

09-02-2020<東方日報 港聞版A13>報導 更多 facebook-small.png
04-02-2020<東方日報 港聞版A12>報導 更多 facebook-small.png

<國際青年商會香港總會就職典禮> @04-01-2020 更多  facebook-small.png

Happy "V"alentine's Day!! 更多facebook-small.png

✴️維多利亞青年商會70周年白金禧會慶✴️
日期:2020年8月1日 (星期六)
時間:晚上7點
地點:尖沙咀喜來登酒店


 
  jciv2020logo-vbondwiththenext.png
logo-gpd.png 02a-2-.png