home-project-highlight.png  
 

<SDG 分享愛・愛分享x innoBrand 創意品牌2.0疫轉未來 開幕禮>

04252020-sdgslls-11.jpg04252020-ib2020-7.jpg

活動重播 

<維多利亞青年商會5月月會呈獻 <JUST CHECK IT>>

活動重播 

✴️維多利亞青年商會70周年白金禧會慶✴️
日期:2020年8月1日 (星期六)
時間:晚上7點
地點:尖沙咀喜來登酒店


 
  jciv2020logo-vbondwiththenext.png
logo-gpd.png 02a-2-.png